Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyễn thị minh châu

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -9 122 43%
Môn Lí lớp 12 1508 707 55%
Môn Hóa lớp 12 169 337 41%
Môn Sinh lớp 12 280 357 48%
Môn Anh lớp 12 1474 1048 52%
Tổng cộng: 3422 2571 51%

Comment giao lưu với nguyễn thị minh châu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com