Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phương Loan

  • THPT số 2 Quảng Trạch - Quảng Bình
  • 5511

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 9 75 61%
Môn Lí lớp 12 -20 32 31%
Môn Hóa lớp 12 2971 920 72%
Môn Sinh lớp 12 2509 1798 69%
Môn Anh lớp 12 32 137 49%
Tổng cộng: 5501 2962 69%

Comment giao lưu với Phương Loan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com