Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

  Một con lắc lò xo đặt nằm ngang. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo:

     1.Cực đại ở vị trí x = A.   

     2.Cực đại ở vị trí x = -A.  

     3.Triệt tiêu ở vị trí cân bằng.

     4.Nhỏ nhất ở vị trí x = 0.

     5.Nhỏ nhất ở vị trí x = -A

Nhận định nào ở trên là đúng nhất:

Câu 106792:   Một con lắc lò xo đặt nằm ngang. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo:


     1.Cực đại ở vị trí x = A.   


     2.Cực đại ở vị trí x = -A.  


     3.Triệt tiêu ở vị trí cân bằng.


     4.Nhỏ nhất ở vị trí x = 0.


     5.Nhỏ nhất ở vị trí x = -A


Nhận định nào ở trên là đúng nhất:

A. 1 và 2   

B. Chỉ 1                  

C. Tất cả đúng    

D.  1,2,3,4 

Câu hỏi : 106792
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  =>Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com