Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5(mm), khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,5(m). Nguồn sáng S phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4(µ m), λ2 = 0,5(µ m), λ3 = 0,6(µ m). Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là

Câu 124606: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5(mm), khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,5(m). Nguồn sáng S phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4(µ m), λ2 = 0,5(µ m), λ3 = 0,6(µ m). Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là

A. 18 (mm).

B.  24 (mm).   

C. 8 (mm).        

D. 12 (mm).

Câu hỏi : 124606

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về ba vân sáng trùng nhau trong giao thoa ánh sáng


Hai vân trùng nhau : x1 = x2 = x3


Vị trí vân sáng: xs = kλD/a

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vân sáng cùng màu với vân trung tâm: \(x = ki = k{{\lambda D} \over a}\)

  \( \Rightarrow {x_1} = {x_2} = {x_3} \Rightarrow {k_1}{{{\lambda _1}D} \over a} = {k_2}{{{\lambda _2}D} \over a} = {k_3}{{{\lambda _3}D} \over a} \Rightarrow {k_1}{\lambda _1} = {k_2}{\lambda _2} = {k_3}{\lambda _3} \Leftrightarrow 4{k_1} = 5{k_2} = 6{k_3}\)

   BCNN(4;5;6) = 60

   => Khoảng vân trùng: \({i_T} = 15{i_1} = 12{i_2} = 10{i_3}\)

  Khoảng cách giữa bốn vân sáng cùng màu với vân trung tâm: \(x = 3{i_T} = 3.15{i_1} = 18mm\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lê Trí Cường Em không hiểu khoảng cách giữa 4 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm là như thế nào ạ mong cô cho hình vẽ ạ và tại sao lại áp dụng công thức đấy ạ
   Thích Trả lời 01/02/2020 20:36 Tỉ lệ đúng 55 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com