Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn từ gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại.

Câu 125498: Chọn từ gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại.

A. challenge

B. snatch

C. brochure

D. chocolate

Câu hỏi : 125498
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C. Chữ “ch” được gạch chân trong từ “brochure” được phát âm là / ʃ/. Trong các từ còn lại được phát âm là / tʃ/.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com