`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là q = 3.10-6cos2000t(C). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 139067: Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là q = 3.10-6cos2000t(C). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi : 139067

Phương pháp giải:

i = q'

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  i = q’ = - 2000.3.10-6.sin2000t = 6.cos(2000t + π/2) mA

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com