Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên vỏ một tụ điện có ghi 20µF - 200 V. Nối hai bản tụ điện với một hiệu điện thế 120 V. Điện tích của tụ điện là

Câu 147042: Trên vỏ một tụ điện có ghi 20µF - 200 V. Nối hai bản tụ điện với một hiệu điện thế 120 V. Điện tích của tụ điện là

A. 12.10-4 C. 

B. 24.10-4 C.  

C. 2.10-3 C.   

D. 4.10-3 C.  

Câu hỏi : 147042
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Q = CU = 20. 10-6. 120 = 24. 10-4 C

  => Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com