Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn là vật thể nhân tạo?

Câu 147100: Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn là vật thể nhân tạo?

A. Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi đất sét

B. Xenlulozơ, kẽm, vàng

C. Cây cối, bút, tập, sách                  

D. Nước biển, ao, hồ, suối

Câu hỏi : 147100
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. toàn vật thể nhân tạo

  B. toàn là chất chứ không phải vật thể

  C. cây cối là vật thể tự nhiên

  D. toàn vật thể tự nhiên

  Đáp án  A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com