Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn là vật thể tự nhiên?

Câu 147099: Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn là vật thể tự nhiên?

A. Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi đất sét

B. Xenlulozơ, kẽm, vàng

C. Thao, bút, tập, sách       

D. Nước biển, ao, hồ, suối

Câu hỏi : 147099
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. toàn vật thể nhân tạo

  B. toàn là chất chứ không phải vật thể

  C. toàn vật thể nhân tạo

  D. toàn vật thể tự nhiên

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com