Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các hiện tượng sau đây:

1/ Khí mêtan cháy sinh ra khí cacbonic và nước.

2/ Cho nước vào tủ lạnh được nước đá.

3/ Hiện tượng quang hợp của cây xanh.

4/  Cô cạn nước muối được muối khan.

Hiện tượng hóa học gồm các câu:

 

Câu 147255: Cho các hiện tượng sau đây:


1/ Khí mêtan cháy sinh ra khí cacbonic và nước.


2/ Cho nước vào tủ lạnh được nước đá.


3/ Hiện tượng quang hợp của cây xanh.


4/  Cô cạn nước muối được muối khan.


Hiện tượng hóa học gồm các câu:


 

A. 1, 2, 3, 4.

B. 1, 3.

C. 1, 3, 4.

D. 1, 4.

Câu hỏi : 147255
 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com