Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng: x = 40 + 10t – 0,25t2 (m,s). Lúc t = 0:

Câu 147490: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng: x = 40 + 10t – 0,25t2 (m,s). Lúc t = 0:

A.  Vật đang ở m thứ 40, chuyển động ngược chiều dương với gia tốc 0,25m/s2.

B. Vật có vận tốc 10m/s, chuyển động thẳng nhanh dần đều, ngược chiều dương với gia tốc 0,5m/s2.

C. Vật đang ở m thứ 40, chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc 0,5m/s2.

D.  Vật đang chuyển động qua điểm có tọa độ 40m, chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc đầu là 10m/s

Câu hỏi : 147490
 • Đáp án : D
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Vật đang chuyển động qua điểm có tọa độ 40m, chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc đầu là 10m/s.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com