Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các nguyên tố Y thuộc chu kỳ 3, nhóm VA trong bảng hệ thống tuần hoàn. Y có số hiệu nguyên tử là:

          

Câu 149870: Cho các nguyên tố Y thuộc chu kỳ 3, nhóm VA trong bảng hệ thống tuần hoàn. Y có số hiệu nguyên tử là:


          

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

Câu hỏi : 149870

Phương pháp giải:

Chu kì 3 => có 3 lớp e


Nhóm VA => có 5e lớp ngoài cùng


=> cấu hình e

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Y thuộc nhóm VA và chu kì 3 => Y có cấu hình e 1s22s22p63s23p3

  => Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com