Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tố X thuộc nhóm IIA, chu kỳ 2 còn nguyên tốY thuộc nhóm VIIA, chu kỳ 3 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Công thức của hợp chất giữa X và Y là:

Câu 150240: Nguyên tố X thuộc nhóm IIA, chu kỳ 2 còn nguyên tốY thuộc nhóm VIIA, chu kỳ 3 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Công thức của hợp chất giữa X và Y là:

A. XY2

B. XY7.    

C. X2Y. 

D. X7Y.

Câu hỏi : 150240

Phương pháp giải:

X nhóm IIA => dễ nhường 2e => điện tích ion là 2+


Y nhóm VIIA => dễ nhận 1e => điện tích ion là 1-


=> Công thức

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X nhóm IIA => dễ nhường 2e => điện tích ion là 2+

  Y nhóm VIIA => dễ nhận 1e => điện tích ion là 1-

  => Công thức là XY2

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com