`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng của lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng của vật 2 lần thì chu kì dao động của con lắc sẽ

Câu 152004: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng của lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng của vật 2 lần thì chu kì dao động của con lắc sẽ

A.  tăng 2 lần.    

B.  tăng 4 lần.

C. không thay đổi.  

D. giảm 2 lần.

Câu hỏi : 152004

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng công thức chu kì dao động của con lắc lò xo để đánh giá • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án D

  Chu kỳ dao động của con lắc lò xo được tính bởi công thức: \(T = 2\pi \sqrt {{m \over k}} \) 

  Khi k tăng gấp đôi, m giảm 1 nửa thì chu kỳ T giảm đi 2 lần.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com