`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2 m/s, chu kì dao động T=10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là:

Câu 152011: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2 m/s, chu kì dao động T=10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là:

A. 2m

B. 1m

C. 1,5m

D. 0,5m

Câu hỏi : 152011

Phương pháp giải:

Phương pháp : Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha bằng λ/2

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

  Bước sóng λ = vT = 0,2.10 = 2m

  Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất dao động ngược pha là λ/2 = 1m

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com