`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Cấu hình electron của ion N3- (Z = 7) là:

          

Câu 153814: Cấu hình electron của ion N3- (Z = 7) là:


          

A. 1s22s22p3.  

B. 1s22s2.   

C.  1s22s5.    

D. 1s22s22p6.

Câu hỏi : 153814

Phương pháp giải:

1. Viết cấu hình e nguyên tử của N


2. Thêm 3e vào phân lớp ngoài cùng thu được cấu hình e của ion N3-

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu hình của N là : 1s22s22p3 => N3-có cấu hình e : 1s22s22p6

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com