Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Cấu hình electron của ion Mg2+ (Z = 12) là

Câu 153813: Cấu hình electron của ion Mg2+ (Z = 12) là

A. 1s22s22p63s2.

B. 1s22s22p6.

C.  1s22s22p8.

D. 1s22s22p63s23p2.

Câu hỏi : 153813

Phương pháp giải:

1. Viết cấu hình e nguyên tử của Mg


2. Bỏ đi 2e lớp ngoài cùng thu được cấu hình e của ion Mg2+

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu hình e của Mg: 1s22s22p63s2

  → Mg2+có cấu hình e: 1s22s22p6

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com