Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16. Vậy X là

Câu 154906: Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16. Vậy X là

A. kim loại.

B. phi kim.

C. khí trơ.

D. lưỡng tính.

Câu hỏi : 154906

Phương pháp giải:

Cách xác định một nguyên tố là kim loại/phi kim/khí hiếm khi biết Z:


1. Viết cấu hình e nguyên tử.


2. Xác định số e lớp ngoài cùng:


+ Nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng (trừ H, He và B) => kim loại


+ Nguyên tử có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng => phi kim


+ Nguyên tử có 4 electron lớp ngoài cùng => kim loại hoặc phi kim


+ Nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng và He (1s2) => khí hiếm

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu hình e của X (Z = 16): 1s22s22p63s23p4

  → có 6e lớp ngoài cùng

  → X là phi kim

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com