Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Nguyên tố Y có số protron trong hạt nhân là 17 hạt. Vậy Y có số electron độc thân trong phân tử là

Câu 154907: Nguyên tố Y có số protron trong hạt nhân là 17 hạt. Vậy Y có số electron độc thân trong phân tử là

A. 1.

B. 3.

C. 5.

D. 7.

Câu hỏi : 154907

Phương pháp giải:

Xác định số e độc thân trong nguyên tử:


- Viết cấu hình e nguyên tử


- Để xác định số e độc thân ta chỉ xét đến phân lớp chưa bão hòa (vì các phân lớp bão hòa không có e độc thân). Viết sự phân bố các e vào các AO của phân lớp chưa bão hòa đó theo:


+ Nguyên lí Pauli: Trên một obitan có thể có nhiều nhất hai electron và hai electron này chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi obitan.


+ Quy tắc Hund: Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên obitan sao cho số electron độc thân là tối đa và các electron này phải có chiều tự quay giống nhau.


- Xác định số e độc thân (là các e không tham gia ghép đôi)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu hình e của Y (ZY = 17): 1s22s22p63s23p5

  Để xác định số e độc thân ta chỉ xét đến phân lớp chưa bão hòa (vì các phân lớp bão hòa không có e độc thân):

  Sự phân bố e vào các AO của phân lớp 3p:

  => Y có 1 e độc thân

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Võ Xuân Hồng Em muốn hỏi cách xác định số e độc thân trong phân tử là phải làm như nào ạ?
   Thích Trả lời 28/09/2017 22:53 Tỉ lệ đúng 59 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com