Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhóm halogen

Nhận định nào sau đây là chính xác về HCl:

           

Câu 154932: Nhận định nào sau đây là chính xác về HCl:


           

A. Khí hidro clorua tan kém trong nước.

B. Axit clohidric vừa có tính axit, tính oxi hoá lẫn tính khử.

C. Axit clohidric khó bay hơi.

D.  Khí hidro clorua có đầy đủ tính chất hoá học của axit.

Câu hỏi : 154932

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí của HCl.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai vì HCl tan tốt trong nước

  B đúng

  C sai vì HCl dễ bay hơi

  D sai vì dung dịch HCl trong nước mới có đầy đủ tính chất hóa học của axit.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com