Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau 50mm cùng dao động với phương trình u = acos(200πt) mm trên mặt nước. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v = 0,9m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm M trên đường trung trực của S1S2 dao động cùng pha với hai nguồn cách S1 đoạn gần nhất là bao nhiêu?

Câu 155151: Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau 50mm cùng dao động với phương trình u = acos(200πt) mm trên mặt nước. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v = 0,9m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm M trên đường trung trực của S1S2 dao động cùng pha với hai nguồn cách S1 đoạn gần nhất là bao nhiêu?

A. 32mm.

B.  27mm.

C. 24mm. 

D. 12mm.

Câu hỏi : 155151
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

  Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về giao thoa sóng hai nguồn cùng pha

  + Độ lệch pha dao động tại điểm M nằm trên đường trung trực của S1S2 so với hai nguồn là:

  \(\Delta \varphi  = {{\pi ({d_1} + {d_2})} \over \lambda } = {{\pi ({d_1} + {d_2})f} \over v} = k2\pi \; \Rightarrow {d_2} - {d_1} = k{\lambda  \over 2}\;\;\;\;\) 

  + Tại trung điểm O của 2 nguồn, \({d_{2O}} - {d_{1O}} = {k_O}{\lambda  \over 2}\) có kO = 11,111.

  Để M gần O nhất thì kM = 12

  Thay vào ta được  \({d_{2M}} - {d_{1M}} = {k_M}{\lambda  \over 2} = 12.{9 \over 2} \Rightarrow {d_1} = {\rm{ }}27{\rm{ }}mm\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com