Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhóm halogen

Cho các phản ứng sau:

(1) Na + Br2 → NaBr;

(2) Br2 + NaOH → NaBrO + NaBr + H2O;

(3) Br2 + SO2 + H2O → HBr + H2SO4;

(4) Br2 + Cl2 + H2O → HBrO3 + HCl;

(5) Br2 + NaI → NaBr + I2;

(6) H2 + Br2 → HBr.

Số phản ứng mà brom (Br2) chỉ thể hiện tính oxi hoá là:

Câu 156524: Cho các phản ứng sau:


(1) Na + Br2 → NaBr;


(2) Br2 + NaOH → NaBrO + NaBr + H2O;


(3) Br2 + SO2 + H2O → HBr + H2SO4;


(4) Br2 + Cl2 + H2O → HBrO3 + HCl;


(5) Br2 + NaI → NaBr + I2;


(6) H2 + Br2 → HBr.


Số phản ứng mà brom (Br2) chỉ thể hiện tính oxi hoá là:

A. 0.

B. 3.

C. 4.

D. 6.

Câu hỏi : 156524
Phương pháp giải:

Chất oxi hóa là chất nhận e ⟹ số oxi hóa giảm


Xác định số oxi hóa của Br trước và sau phản ứng từ đó xác định được PTHH mà Br2 đóng vai trò chất oxi hóa.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Br2 thể hiện tính oxi hóa khi chỉ có sự giảm số oxi hóa tử Br0 → Br-1

  ⟹ Các phản ứng thỏa mãn là: (1), (3), (5), (6).

  +) Phản ứng (2) không thỏa mãn vì Br2 có số oxi hóa vừa tăng (từ 0 lên +1) và vừa giảm (0 xuống -1) ⟹ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

  +) Phản ứng (4) không thỏa mãn vì số oxi hóa của Br tăng từ 0 lên +5 ⟹ tính khử.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com