Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 158345:

A. Đường thẳng x = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

B. Đường thẳng y = 4 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 

C. Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 

D. Cả B và C đúng

Câu hỏi : 158345
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com