Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho  \(\left( d \right):\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}x = 1 - t\\y = 3 + 2t\end{array} \right.\) điểm nào sau đây thuộc d :

Câu 168209: Cho  \(\left( d \right):\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}x = 1 - t\\y = 3 + 2t\end{array} \right.\) điểm nào sau đây thuộc d :

A. (-1;-3) 

B. (-1;2) 

C. (2;1)  

D. (0;1) 

Câu hỏi : 168209
 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thay \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1\\y =  - 3\end{array} \right.\)  vào phương trình đường thẳng d \(\left\{ \begin{array}{l} - 1 = 1 - t\\ - 3 = 3 + 2t\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}t = 2\\t =  - 3\end{array} \right. \Rightarrow ( - 1; - 3)\)

  Không thuộc đường thẳng d.

  Thay \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1\\y = 2\end{array} \right.\) vào phương trình đường thẳng d \(\left\{ \begin{array}{l} - 1 = 1 - t\\2 = 3 + 2t\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}t = 2\\t =  - \frac{1}{2}\end{array} \right. \Rightarrow ( - 1;2)\)

  Không thuộc đường thẳng d.

  Thay \(\left\{ \begin{array}{l}x = 2\\y = 1\end{array} \right.\) vào phương trình đường thẳng d \(\left\{ \begin{array}{l}2 = 1 - t\\1 = 3 + 2t\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}t =  - 1\\t =  - 1\end{array} \right. \Rightarrow (2;1)\) thuộc đường thẳng d.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com