Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khử 21,7 gam Hg (II) oxit bằng hidro. Số gam thủy ngân thu được là

Câu 171001: Khử 21,7 gam Hg (II) oxit bằng hidro. Số gam thủy ngân thu được là

A. 16,7 g   

B. 15,8 g  

C. 22,4 g   

D. 20,1 g

Câu hỏi : 171001
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  H2 + HgO → HgO + H2O

  nHgO = mHgO : MHgO

             = 21,7 : (201 + 16)

             = 0,1 mol

  Theo phương trình:

        nHg= nHgO = 0,1 mol

  mHg= n.M= 0,1 . 201= 20,1 gam

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com