Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u=5cos(6πt-πx) (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

Câu 173433: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u=5cos(6πt-πx) (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 3 m/s. 

B.  30 m/s.  

C.  6 m/s. 

D. 60 m/s.

Câu hỏi : 173433

Phương pháp giải:

Phương pháp giải: Đồng nhất với phương trình truyền sóng 

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo đề bài: u=5cos(6πt-πx) (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m.

  => $${{2\pi x} \over \lambda } = \pi x =  > \lambda  = 2(m);f = {\omega  \over {2\pi }} = 3(Hz)$$ => tốc độ truyền sóng v = λ.f = 6(m/s)

  => Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com