Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este X có chứa vòng benzen có công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Câu 179302: Este X có chứa vòng benzen có công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D. 5.

Câu hỏi : 179302
Phương pháp giải:

Tính độ bất bão hòa k của hợp chất hữu cơ CxHyOz:


k = (pi + vòng) = (2C + 2 - H)/2

 • Đáp án : B
  (42) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ bất bão hòa: \(k = \dfrac{{2C + 2 - H}}{2} = \dfrac{{2.8 + 2 - 8}}{2} = 5\) = số vòng + số liên kết π

  Vậy với k = 5 bao gồm 1 vòng + 3 liên kết π trong vòng + 1 liên kết π trong nhóm -COO-

  Vậy các CTCT thỏa mãn là:

  ⟹ 6 CTCT thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com