Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch chứa 3 gam glucozơ và 3,42 gam saccarozơ khi tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 sẽ được bao nhiêu gam bạc?

Câu 182376: Dung dịch chứa 3 gam glucozơ và 3,42 gam saccarozơ khi tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 sẽ được bao nhiêu gam bạc?

A. 2,16 gam.

B. 5,76 gam.

C. 4,32 gam.

D. 3,6 gam.

Câu hỏi : 182376

Phương pháp giải:

Glucozơ có 1 nhóm –CHO trong phân tử → 2Ag


nAg = 2ngu

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có nGlu = 1/60 mol. Do chỉ có glucose phản ứng tráng bạc.

  => nAg = 2nGlu = 1/30 mol

  => mAg = 3,6 gam.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com