Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp khí X gồm NH3 và metylamin có tỉ khối hơi so với CO2 là 0,45. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng oxi vừa đủ thu được 26,7 gam hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2. Giá trị của m là

Câu 183792: Hỗn hợp khí X gồm NH3 và metylamin có tỉ khối hơi so với CO2 là 0,45. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng oxi vừa đủ thu được 26,7 gam hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2. Giá trị của m là

A. 5,94 gam.

B. 11,88 gam.

C. 19,8 gam.

D. 9,9 gam.

Câu hỏi : 183792

Phương pháp giải:

+ Dùng phương pháp đường chéo ⟹ nNH3 : nCH3NH2


+ Bảo toàn nguyên tố C, H, N ⟹ nCO2; nH2O; nN2


+ Tổng khối lượng CO2, H2O, N2

 • Đáp án : D
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  M= 0,45.44 = 19,8 g/mol

  Phương pháp đường chéo:

  Đặt nNH3 = 4a và nCH3NH2 = a (mol)

  BTNT "C" ⟹ nCO2 = nCH3NH2 = a (mol)

  BTNT "H" ⟹ nH2O = (3nNH3 + 5nCH3NH2)/2 = 8,5a (mol)

  BTNT "N" ⟹ nN2 = 0,5nNH3 + 0,5nCH3NH2 = 2,5a (mol)

  Ta có: ∑m (CO2 + H2O + N2)  = a.44 + 8,5a.18 + 2,5a.28 = 26,7 ⟹ a = 0,1 (mol)

  ⟹ m = 0,4.17 + 0,1.31 = 9,9 (g).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com