Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng tính bazơ?

Câu 183820: Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng tính bazơ?

A. Anilin, amoniac, metylamin.

B. Anilin, metylamin, amoniac.

C. Amoniac, etylamin, anilin.

D. Etylamin, anilin, amoniac.

Câu hỏi : 183820

Phương pháp giải:

Cách sắp xếp tính bazơ của các amin: R-N


+ R đẩy e ⟹ làm tăng mật độ electron trên N ⟹ tăng tính bazơ.


+ R hút e ⟹ làm giảm tính bazơ.


Ghi nhớ: Amin thơm < NH3 < amin no < NaOH;


                Amin no bậc 1 < amin no bậc 2.

 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Gốc C6H5- là gốc hút e nên làm giảm mật độ e trên nguyên tử N ⟹ khả năng nhận H+ giảm ⟹ tính bazơ yếu.

  - Gốc CH3- là gốc đẩy e nên làm tăng mật độ e trên nguyên tử N ⟹ khả năng nhận H+ tăng ⟹ tính bazơ tăng.

  Vậy tính bazơ: C6H5-NH< NH3 < CH3-NH2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com