Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 50 gam dung dịch amin đơn chức X nồng độ 11,8% tác dụng vừa đủ với HCl, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y thu được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo phù hợp với công thức phân tử của X là

Câu 183822: Cho 50 gam dung dịch amin đơn chức X nồng độ 11,8% tác dụng vừa đủ với HCl, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y thu được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo phù hợp với công thức phân tử của X là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu hỏi : 183822

Phương pháp giải:

Ta có: mamin = mdd amin.C%


Amin + HCl → Muối


BTKL: mHCl = m muối - m amin ⟹ nHCl


Do các amin là đơn chức ⟹ namin = nHCl ⟹ M amin ⟹ CTPT


Viết các CTCT thỏa mãn.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: mamin = 50.11,8% = 5,9 gam

  Amin + HCl → Muối

  BTKL: mHCl = m muối - m amin = 9,55 - 5,9 = 3,65 gam ⟹ nHCl = 0,1 mol

  Do các amin là đơn chức ⟹ namin = nHCl = 0,1 mol

  ⟹ M amin = 5,9 : 0,1 = 59 (C3H9N)

  Các CTCT của amin có CTPT C3H9N là:

  + Amin bậc 1: CH3-CH2-CH2-NH2; CH3-CH(NH2)-CH3

  + Amin bậc 2: CH3-CH2-NH-CH3

  + Amin bậc 3: (CH3)3N

  có 4 CTCT thỏa mãn.

  Chú ý:

  HCl là axit dễ bay hơi

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com