Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất?

Câu 184065: Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất?

A. C6H5NH2.

B. C6H5CH2NH2.

C. (C6H5)2NH.

D. NH3.

Câu hỏi : 184065

Phương pháp giải:

Do C6H5- là gốc hút e, làm giảm mật độ e của N nên làm tính bazo của amin yếu đi. Từ đó suy ra amin có tính bazo yếu nhất.

 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do C6H5- là gốc hút e, làm giảm mật độ e của N nên làm tính bazo của amin yếu đi

  => (C6H5)2NH có tính bazo yếu nhất

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com