Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp M gồm 2 peptit X và Y (đều cấu tạo từ 2 loại amino axit) có tổng số liên kết peptit trong 2 phân tử X và Y là 5 và có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá trị của m là

Câu 184227: Hỗn hợp M gồm 2 peptit X và Y (đều cấu tạo từ 2 loại amino axit) có tổng số liên kết peptit trong 2 phân tử X và Y là 5 và có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá trị của m là

A. 115,28.

B. 104,28.

C. 109,5.

D. 110,28.

Câu hỏi : 184227
 • Đáp án : B
  (18) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gộp peptit: X + 3Y → XY3 (Z) + 3H2O

  \(\dfrac{{{n_{Gly}}}}{{{n_{Ala}}}} = \dfrac{{1,08}}{{0,48}} = \dfrac{9}{4}\) ⟹ Z có dạng (Gly9Ala4)k

  Ta thấy số mắt xích: 5 + 3.2 ≤ (9+4).k ≤ 2 + 3.5

  Giải thích: Số mắt xích của Z nhỏ nhất khi X là pentapeptit (4 lk peptit), Y là đipeptit (1 lk peptit)

                   Số mắt xích của Z lớn nhất khi X là đipeptit (1 lk peptit), Y là pentapeptit (4 lk peptit)

  ⟹ 0,8 ≤ k ≤ 1,3 ⟹ k = 1 ⟹ Z là Gly9Ala4

  ⟹ nGly9Ala4 = nGly/9 = 0,12 mol

  Như vậy: X + 3Y → Gly9Ala4 + 3H2O

                   m (g)             0,12 →   0,36    (mol)

  BTKL: m = mGly9Ala4 + mH2O = 0,12(75.9 + 89.4 - 12.18) + 0,36.18 = 104,28 (g).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com