Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dung dịch có chứa các ion với nồng độ tương ứng như sau: Na+ 0,1M ; Cu2+ 0,2M ; SO42- 0,1M ;   Cl- xM. Giá trị của x là:

Câu 186083: Một dung dịch có chứa các ion với nồng độ tương ứng như sau: Na+ 0,1M ; Cu2+ 0,2M ; SO42- 0,1M ;   Cl- xM. Giá trị của x là:

A.  0,1M.           

B.  0,2M.         

C.  0,3M.          

D.  0,4M.

Câu hỏi : 186083
 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảo toàn điện tích:

  nNa+ . 1 + nCu2+ . 2 = nSO42- . 2 + nCl- . 1

  Hay CM Na+ . 1 + CM Cu2+ . 2 = CM SO42- . 2 + CMCl- . 1

  0,1.1 + 0,2.2 = 0,1.2 + x.1 => x = 0,3M

  Đáp án C

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com