Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dung dịch có chứa các ion với nồng độ tương ứng như sau: Na+ 0,1M; Cu2+ 0,2M; SO42- 0,1M; Cl- xM. Giá trị của x là

Câu 186083: Một dung dịch có chứa các ion với nồng độ tương ứng như sau: Na+ 0,1M; Cu2+ 0,2M; SO42- 0,1M; Cl- xM. Giá trị của x là

A. 0,1M.

B. 0,2M.

C. 0,3M.

D. 0,4M.

Câu hỏi : 186083

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích.

 • Đáp án : C
  (15) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảo toàn điện tích:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,{n_{N{a^ + }}}.1 + {n_{C{u^{2 + }}}}.2 = {n_{S{O_4}^{2 - }}}.2 + {n_{C{l^ - }}}.1\\ \Rightarrow {C_{M\,N{a^ + }}}.1 + {C_{M\,C{u^{2 + }}}}.2 = {C_{M\,S{O_4}^{2 - }}}.2 + {C_{M\,C{l^ - }}}.1\\ \Rightarrow 0,1.1 + 0,2.2 = 0,1.2 + x.1\\ \Rightarrow x = 0,3M\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com