Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có 4 dung dịch có nồng độ bằng nhau: HCl (pH = a); H2SO4 (pH = b); NH4Cl (pH = c); NaOH (pH = d). Kết quả nào sau đây đúng?

Câu 186297: Có 4 dung dịch có nồng độ bằng nhau: HCl (pH = a); H2SO4 (pH = b); NH4Cl (pH = c); NaOH (pH = d). Kết quả nào sau đây đúng?

A. d < c < a < b.

B. a < b < c < d.

C. c < a < d < b.

D. b < a < c < d.

Câu hỏi : 186297

Phương pháp giải:

pH = -log[H+] ⟹ Nồng độ H+ càng lớn thì pH càng nhỏ

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  pH = -log[H+] ⟹ Nồng độ H+ càng lớn thì pH càng nhỏ

  Các dung dịch có nồng độ bằng nhau thì:

  - Nồng độ H+: H2SO4 > HCl > NH4Cl > NaOH

  - Giá trị pH: H2SO4 < HCl < NH4Cl < NaOH

  Vậy b < a < c < d.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com