Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+; 0,3 mol Cl-; còn lại là ion NH4+. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào dung dịch X và đun nóng nhẹ. Hỏi sau khi phản ứng kết thúc, tổng khối lượng hai dung dịch sau phản ứng giảm bao nhiêu gam (giả sử hơi nước bay hơi không đáng kể)?

Câu 186322: Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+; 0,3 mol Cl-; còn lại là ion NH4+. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào dung dịch X và đun nóng nhẹ. Hỏi sau khi phản ứng kết thúc, tổng khối lượng hai dung dịch sau phản ứng giảm bao nhiêu gam (giả sử hơi nước bay hơi không đáng kể)?

A. 6,761 gam.

B. 4,925 gam.

C. 6,825 gam.

D. 12,474 gam.

Câu hỏi : 186322

Phương pháp giải:

- Bảo toàn điện tích tính được số mol NH4+.


- Tính toán theo các PT ion rút gọn: 


Ba2+  + CO32- → BaCO3


NH4+ + OH-  →  NH3 ↑ + H2O


⟹ mgiảm = mBaCO3 + mNH3

 • Đáp án : A
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X chứa: NH4+, Na+ (0,1 mol), CO32- (0,025 mol), Cl- (0,3 mol)

  BTĐT: 2nCO32- + nCl- = nNa+ + nNH4+ ⟹ nNH4+ = 0,025.2 + 0,3 - 0,1 = 0,25 mol

  Ta có: nBa(OH)2 = 0,054 mol ⟹ nBa2+ = 0,054 mol và nOH- = 0,108 mol

  Xảy ra các phản ứng:

  Ba2+  + CO32- → BaCO3

              0,025 →   0,025           (mol)

  NH4+ + OH-  →  NH3 ↑ + H2O

             0,108 → 0,108              (mol)

  ⟹ mgiảm = mBaCO3 + mNH3 = 0,025.197 + 0,108.17 = 6,761 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com