`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các nước phát triển có đặc điểm là

Câu 187570: Các nước phát triển có đặc điểm là

A. GDP bình quân đầu người cao, đầu tư ra nước ngoài nhiều, HDI cao

B. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi,  đầu tư ra nước ngoài nhiều, GDP bình quân đầu người cao.

C. Chỉ số HDI ở mức cao, GDP bình quân đầu người cao, thu hút vốn đầu tư nước ngoài

D. Trình độ dân trí cao, GDP lớn, khoa học công nghệ phát triển

Câu hỏi : 187570
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các nước phát triển có tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người cao (GDP/ người), đầu tư nước ngoài nhiều (FDI), chỉ số phát triển con người HDI ở mức cao. (sgk trang 6)

  => Chọn đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com