Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

Câu 187572: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

A. Khu vực II rất cao, khu vực I và III thấp     

B. Khu vực I và II rất thấp, khu vực  III cao

C. Khu vực I và III cao, khu vực II thấp   

D. Khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao

Câu hỏi : 187572
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào bảng 1.2 sgk trang 7, Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm : khu vực I tỉ trọng rất thấp (năm 2004 là 2%), khu vực III tỉ trọng rất cao (năm 2004 là 71%)

  => Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com