Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia được coi là nước công nghiệp mới (NICs) là:

Câu 187573: Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia được coi là nước công nghiệp mới (NICs) là:

A. Hàn Quốc, Xin - ga - po, In - đô - nê - xia, Braxin

B. Xin - ga - po, Hàn Quốc, Ác - hen - ti – na, Ca – na - đa

C. Hàn Quốc, Braxin, Ác - hen - ti – na, Ấn Độ

D. Hàn Quốc, Xin - ga - po, Braxin, Ác - hen - ti - na

Câu hỏi : 187573
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong nhóm nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa đạt được trình độ nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước công nghiệp mới như: Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, Bra-xin, Ác - hen - ti – na…(sgk trang 7); chỉ có D đúng vì các đáp án khác có Thụy Điển, Ca – na – đa, Nhật Bản là những nước phát triển

  => Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com