Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong tổng giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới

Câu 187574: Trong tổng giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới

A. Nhóm nước phát triển có ngành ngoại thương kém phát triển

B. Nhóm nước đang phát triển có ngành thương mại phát triển hơn nhóm nước phát triển

C. Nhóm nước đang phát triển chiếm tỉ lệ tuyệt đối trong tổng giá trị xuất nhập khẩu của thế giới  

D. Nhóm nước phát triển đều có ngành thương mại phát triển và chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới

Câu hỏi : 187574
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đối với ngành thương mại, các nước phát triển đều có ngành thương mại phát triển hơn nhóm nước đang phát triển và chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới=> Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com