Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đơn vị hút nước của rễ là:

Câu 189906:

Đơn vị hút nước của rễ là:

A. Không bào.

B.  Tế bào lông hút.

C. Tế bào rễ.

D. Tế bào biểu bì.

Câu hỏi : 189906
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đơn vị hút nước của rễ là tế bào lông hút.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com