Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vì sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?

Câu 189905:

Vì sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?

A. Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm

B. Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng

C. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm

D. Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng.

Câu hỏi : 189905
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau khi bón phân, nồng độ chất tan trong đất cao hơn trong tế bào rễ nên áp suất thẩm thấu của đất tăng, cây khó hút nước.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com