Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \left| {{x^2} - 4x} \right|\) trên đoạn [-1;3] là:

Câu 190146: Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \left| {{x^2} - 4x} \right|\) trên đoạn [-1;3] là:

A. 0

B. 3

C. \(\dfrac{7}{2}\)

D. 2

Câu hỏi : 190146

Phương pháp giải:

Sử dụng chức năng Mode 7 của máy tính CASIO để làm bài toán.

 • Đáp án : A
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta sử dụng chức năng MODE 7 của máy tính CASIO với thiết lập Start -1; End 3 và Step \(\dfrac{4}{{19}}\) ta được : giá trị nhỏ nhất của hàm số xấp xỉ 0.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com