Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \dfrac{{{x^2} + 2}}{{1 + \sqrt {{x^2} + 3} }}\) trên [-3; -1] là:

Câu 190148: Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \dfrac{{{x^2} + 2}}{{1 + \sqrt {{x^2} + 3} }}\) trên [-3; -1] là:

A.

B. \(\dfrac{{11}}{{1 + 2\sqrt 3 }}\)

C.

D. \(\dfrac{2}{{1 + \sqrt 3 }}\)

Câu hỏi : 190148

Phương pháp giải:

Sử dụng chức năng MODE 7 của máy tính CASIO.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta sử dụng chức năng MODE 7 của máy tính CASIO với thiết lập Start -3; End -1 và Step \(\dfrac{2}{19}\) ta được: .

  Vậy GTNN = 1.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com