Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng:

Câu 191595:

Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng:

A. Ứ giọt   

B. Rỉ nhựa.

C. Thoát nước và ứ giọt      

D. Rỉ nhựa và ứ giọt

Câu hỏi : 191595
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com