`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trung Quốc thực hiện cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi xướng năm nào

Câu 192253: Trung Quốc thực hiện cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi xướng năm nào

A. 12/1978

B. 12/1980                      

C. 12/1986

D. 12/1975

Câu hỏi : 192253
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (Sgk trang 23)

  Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới, do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu công cuộc cải cách kinh tế - xã hôi của đất nước.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com