`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu vật làm bằng hợp kim Fe - Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn

     

Câu 192685: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe - Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn


     

A. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá.                        

B. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

C. sắt đóng vai trò catot và ion Hbị oxi hóa.            

D. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa.

Câu hỏi : 192685
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá. (kim loại mạnh làm cực âm (anot) bị oxi hóa).

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com