Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngâm một lá kim loại X có khối lượng 32 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 2,24 lít khí (đktc) khối lượng lá kim loại đã giảm đi 7,5% so với ban đầu. X là kim loại nào trong các kim loại sau đây?

Câu 192741: Ngâm một lá kim loại X có khối lượng 32 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 2,24 lít khí (đktc) khối lượng lá kim loại đã giảm đi 7,5% so với ban đầu. X là kim loại nào trong các kim loại sau đây?

A. Ca.

B. Mg.

C. Al.

D. Fe.

Câu hỏi : 192741

Phương pháp giải:

Theo đề bài: mX (pư) = 7,5%.mX (bđ) ⟹ mX (pư).


     2X  +  2n HCl → 2 XCln + n H2


   0,2/n                        ←           0,1  (mol)


Từ khối lượng X phản ứng và số mol X phản ứng suy ra mối liên hệ giữa M và n.


Biện luận với n = 1; 2; 3 để tìm cặp (n; M) thỏa mãn.

 • Đáp án : B
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo đề bài: mX (pư) = 7,5%.mX (bđ) = 7,5%.32 = 2,4 gam.

       2X  +  2n HCl → 2 XCln + n H2

     0,2/n                        ←           0,1  (mol)

  ⟹ MX = 2,4 : (0,2/n) = 12n

  ⟹ n = 2; MX = 24 (Mg) thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com