Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

Câu 192815: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

A. Cu, Fe, Al.

B. Fe, Mg, Al.

C. Cu, Pb, Ag.

D. Fe, Al, Cr.

Câu hỏi : 192815
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dãy kim loại tác dụng với HCl nhưng không tác dụng với HNO3 đặc, nguội là: Fe, Al, Cr.

  PTHH: 

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com