Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các con đường thoát hơi nước chủ yêu gồm:

Câu 193418:

Các con đường thoát hơi nước chủ yêu gồm:

A. Qua thân, cành và lớp cutin bề mặt lá.

B. Qua khí khổng và qua lớp cutin.

C. Qua thân, cành và lá.

D. Qua cành và khí khổng của lá

Câu hỏi : 193418
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nước được thoát hơi qua con đường khí khổng và qua lớp cutin (lá non)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com